CLIPA SIDERALĂ

FСС “Clipa Siderală” - organizaţie nonguvernamentală, necomercială, membră a Consiliului Naţional al Tineretului din RM.
Activează din anul 1989. A fost înregistrată juridic la 19 august 1996.
Fundaţia activează în baza certificatului Ministerului Justiţiei al RM cu privire la înregistrare de la 06.03.2001 şi cel cu privire la activitatea social utilă de la 01.07.2015, în baza acordului cu Ministerul Educaţiei, Culturii i Cercetării al RM din 05.04.2018

Limba Moldovenească Русский язык

TERMENI ȘI CONDIŢII

Site-ul clipa.md

Acest website (www.clipa.md), numit în continuare „site” este administrat de FCC Clipa Siderală, IDNO 1011620005398 cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Nicolae Dimo, 17/4. Accesul la acest site şi utilizarea lui şi a website-urilor conexe presupun acceptarea următorilor termeni şi condiţii. Termenii şi condiţiile următoare sunt considerate a constitui prevederi minimale aplicabile, utilizarea site-ului supunându-se de drept prevederilor legislaţiei în vigoare.

 

DEFINIŢII

În cuprinsul prezentului document următorii termeni se traduc astfel:

site: website-ul aparţinând şi fiind administrat de FCC Clipa Siderală, care se află la adresa www.clipa.md, prin intermediul căruia utilizatorul are acces la informaţii privind activitatea FCC Clipa Siderală.

conţinutul site-ului: orice material, orice informaţie, publicate pe site sub orice formă – text, fotografii, grafică, audio, video;

utilizator: persoana care accesează site-ul, în scopuri private sau profesionale şi care a acceptat termenii şi condiţiile de utilizare ale prezentului site;

utilizare abuzivă: utilizarea site-ului într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementărilor şi legislaţiei în vigoare sau în orice alt mod care poate aduce prejudicii FCC Clipa Siderală.

FCC Clipa Siderală îşi rezervă dreptul de a remedia în orice modalitate permisă de lege orice violare a acestor termeni şi condiţii, inclusiv violarea drepturilor FCC Clipa Siderală referitoare la sigla şi logo-ul organizaţiei şi a drepturilor de autor referitoare la conţinutul site-ului.

Site-ul www.clipa.md este pus la dispoziţia utilizatorilor pentru a fi folosit numai în interes personal sau profesional şi în scop educaţional.

Conţinutul site-ului www.clipa.md este selectat după criteriile organizaţiei şi la libera alegere a acesteia. FCC Clipa Siderală îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment conţinutul site-ului, inclusiv termenii şi condiţiile de utilizare ale acestuia. Folosirea în continuare a site-ului înseamnă acceptarea noilor termeni şi condiţii.

FCC Clipa Siderală nu răspunde pentru consecinţele, inclusiv financiare, ce decurg din utilizarea site-ului, inclusiv folosirea necorespunzătoare, improprie sau frauduloasă a acestuia.

FCC Clipa Siderală nu garantează şi nu îşi asumă responsabilitatea pentru orice contaminare cu viruşi sau orice altă contaminare care are proprietăţi distructive. FCC Clipa Siderală nu garantează pentru nicio necontaminare în acest sens. Nicio transmisiune pe internet nu este 100% sigură, de aceea orice informaţie transmisă prin e-mail implică riscul utilizatorului.

 

Termenii şi condiţiile referitoare la acest site sunt guvernate de legislația Republicii Moldova. Orice litigii decurgând din utilizarea site-ului sau în legătură cu acesta vor fi vor fi supuse spre rezolvare instanţelor judecătoreşti din Republica Moldova.

CONDIŢII

Numele şi logo-ul FCC Clipa Siderală

Numele şi logo-ul FCC Clipa Siderală sunt proprietatea exclusivă a FCC Clipa Siderală. Folosirea neautorizată a acestora este interzisă. Acestea nu pot fi copiate sau reproduse fără permisiunea scrisă FCC Clipa Siderală.

Drepturi de proprietate intelectuală

Conţinutul site-ului www.clipa.md este protejat de Legea Nr. 139 din 02-07-2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

Toate materialele integrate în acest site sunt proprietatea intelectuală a FCC Clipa Siderală. Aceste materiale pot fi copiate sau reproduse numai cu menţionarea sursei (FCC Clipa Siderală). Utilizarea fotografiilor este permisă numai cu acordul scris prealabil al FCC Clipa Siderală.

Donaţii

Prin site-ului www.clipa.md se pot face donaţii online prin intermediul Paynet. Donatorul are posibilitatea să indice suma pe care doreşte să o doneze. Suma pe care o va direcţiona se va folosi de către FCC Clipa Siderală pentru dezvoltarea serviciilor gratuite de îngrijire paliativă. Suma donată se retrage de pe cardul bancar indicat de utilizator. În cazul în care donatorul completează coordonatele sale de contact, va fi introdus în baza de date a susţinătorilor FCC Clipa Siderală şi va fi informat periodic despre proiectele derulate.


SUNTEM DESCHIŞI SPRE COMUNICARE ŞI FAPTE BUNE!La momentul de faţă site-ul nostru se află în proces de renovare.
Vă aşteptăm cu drag să reveniţi peste ceva timp.
Vă mulţumim!

 

Adress:

Nicolae Dimo Str. 17/4,
Chisinau 
Republica Moldova
MD-2068

Contacts:

Email: [email protected]
Phone: +37322 430430 
Fax:+37322 433-000
Mob: +37368 430430  
+37379 430430

Facebook